برای رزرو نوبت برای دکتر مشهدی با این شماره تماس بگیرید : 32214281-086


برای رزرو نوبت برای دکتر عاطفه مشهدی با این شماره تماس بگیرید : 32214281-086

دکتر عاطفه مشهدی

اراک: خ عباس آباد ،سه راه ارامنه ،ساختمان پزشکان پاسارگاد طبقه چهارم واحد هفت


دکتر میثم خالصی

ک شنبه و دوشنبه و سه شنبه ساختمان پاسارگاد . سه راه ارامنه. طبقه 4

شنبه و چهارشنبه ساختمان میر احمد چهار راه هلال احمر . طبقه سوم

ارسال پیام