خدمات

در زمان باستان، مایاها مردمانی با فرهنگ سطح بالا بودند که در گواتمالا و هندوراس فعلی می زیستند. آنها که از مردم بابل باستانی نیز قدیمی تر بودند، به دلایل مذهبی اقدام به قرار دادن اینله روی دندانها و یا سوراخ کردن صورت و گوش می‌نمودند. آنها در قرار دادن اینله‌های سنگی زیبا روی حفرات تراش داده شده دندانهای قدامی بالا و پایین و گاهی دندانهای پرمولر، مهارت داشتند. .
فرم نوبت گیری آنلاین

شما در این وب سایت میتوانید از خدمات نوبت گیری آنلاین استفاده کنید و بدون نیاز به حضور و تماس ، وقت دکتر برای خود رزرو کنید